Location-REŅĶA DĀRZS, VENTSPILS, LATVIAIzstāDES ATBALSTA-