Normatīvie akti prasa, lai kucēni  būtu ne tikai identificēti ar mikročipu, bet arī reģistrēti Lauksaimniecības datu centra  mājas dzīvnieku reģistrā. 

Tas var likties piņķerīgi, bet  lai Jums palīdzētu ,

mēs  esam uztaisījuši nelielu instrukciju.  

KĀRTĪBA KUCĒNU REĢISTRĒŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ (LDC)

 

1.SOLIS Pirms pēdējās aktēšanas vai 8 nedēļu vecumā (Super premium audzētavas) kucēni tiek čipēti un tiek izrakstītas ES lolojumdzīvnieka pases, kurās kā pirmais īpašnieks tiek ierakstīts Audzētājs.

 

2.SOLIS  izdarām, kad  pieteicies jaunais kucēna īpašnieks (sarunāts kucēna atdošanas laiks utt.):

 

1) variants

*  Audzētājs, izmantojot portālu www.latvija.lv, sadaļu “Māja un vide à “Mājdzīvnieki” à “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana”, reģistrē kucēnu uz SAVA vārda vienlaicīgi veicot arī apmaksu 3,50 euro par vienu dzīvnieku.

* Kad kucēns atdots, Audzētājs elektroniski piesaka īpašnieka maiņu, izmantojot portālu www.latvija.lv, sadaļu “Māja un vide à “Mājdzīvnieki” à “Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieku ĪPAŠUMTIESĪBU maiņas reģistrācija” . Jaunajam īpašniekam 30 dienu laikā jāapstiprina, ka suns pieder viņam. Ja jaunais īpašnieks to neizdara, tad suns paliks reģistrā uz audzētāja vārda un var rasties problēmas.

 

2) variants

* Audzētājs,  izmantojot portālu www.latvija.lv, sadaļu “Māja un vide à “Mājdzīvnieki” à “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana”, reģistrē kucēnu uz SAVA vārda vienlaicīgi veicot arī apmaksu 3,50 euro par vienu dzīvnieku.

* Ieiet LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv , lapas kreisajā pusē atrod “Dokumentu iesniegšanas kārtība un veidlapas”atver to un iet tālāk uz “Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība”, atver šo sadaļu un izdrukā veidlapu Nr.30 “Ziņojumu lapa par reģistrētu mājas(istabas) dzīvnieku”, aizpildot ziņas par sevi un jauno īpašnieku. Lapu paraksta gan audzētājs, gan jaunais īpašnieks. Audzētājs parakstītu Pielikumu nosūta pa pastu vai aiznes uz LDC.

 

3) variants

*  Audzētājs ir apmaksājis kucēna reģistrāciju 3, 50 euro caur savu bankas kontu.

Rekvizīti:

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs

PVN maks. Nr. 90001840100

Valsts kases Rīgas norēķinu centrs

Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000

Ieņēmumu kods: 21499

BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda Audzētāja vārds, uzvārds un personas kods, kā arī, par ko tiek maksāts – Suņa reģistrācija + mikročipa numurs.

 * Ieiet LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv , lapas kreisajā pusē atrod “Dokumentu iesniegšanas kārtība un veidlapas”atver to un iet tālāk uz “Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība”, atver šo sadaļu un izdrukā veidlapu Nr. 29. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa un Nr.30 “Ziņojumu lapa par reģistrētu mājas(istabas) dzīvnieku”,  aizpilda Nr29. uz sava vārda, tad Nr.30 atzīmējot īpašnieka maiņu, aizpilda ziņas par kucēnu un Jauno īpašnieku, apstiprina ar savu parakstu abus pielikumus, Jaunais īpašnieks apstiprina ar savu parakstu pielikumu Nr.30. Audzētājs abus pielikumus kopā ar bankas MAKSĀJUMA UZDEVUMU nosūta LDC pa pastu vai aiznes uz LDC.

 

4) variants

 * Vispirms audzētājs piereģistrē kucēnu uz SAVA vārda, izmantojot portālu www.latvija.lv, sadaļu “Māja un vide” à “Mājdzīvnieki” à “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana”, vienlaicīgi veicot arī apmaksu 3,50 euro par vienu dzīvnieku.

* * Ieiet LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv , lapas kreisajā pusē atrod “Dokumentu iesniegšanas kārtība un veidlapas”atver to un iet tālāk uz “Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība”, atver šo sadaļu un izdrukā veidlapu Nr.30 “Ziņojumu lapa par reģistrētu mājas(istabas) dzīvnieku”, aizpildot ziņas par sevi un jauno īpašnieku. Lapu paraksta gan audzētājs, gan jaunais īpašnieks.

 * Audzētājs nosūta parakstītu pielikumu elektroniski, izmantojot LDC portālu www.ldc.gov.lv, atver autorizēto sadaļu -  “Uz autorizēto sadaļu” (augšējā labajā stūrī zem valodas izvēlnes), izvēlas grafisko attēlu ar uzrakstu Latvija.lv (neiet caur portālu www.latvija.lv!), autorizējas, izmantojot bankas kontu, sadaļā “Mājdzīvnieku reģistrs” iet uz sadaļu ”Iesniegumi”, kur nosūta iesniegumu par īpašnieka maiņu un pielikumā pievieno aizpildīto un parakstīto pielikumu Nr.30 “Ziņojumu lapa par reģistrētu mājas(istabas) dzīvnieku

 

3. SOLIS , ja kucēni nav atdoti līdz 6 mēnešu vecumam- viss kā 1. variantā.

Audzētājs kucēnus reģistrē uz sava vārda. Pēc tam reģistrē īpašnieka maiņu kā minēts iepriekš, izmantojot kādu no 4 variantiem.

 

4.SOLIS

Ja kucēnu atsavina uz ārzemēm:

* kucēnu LDC nereģistrē, ja laicīgi zināt par kucēna došanos uz ārzemēm;

* Ja kucēns jau reģistrēts uz audzētāja/ atsavinātāja vārda, tad LDC nosūta pielikumu Nr.30 “Ziņojumu lapa par reģistrētu mājas(istabas) dzīvnieku. Šajā gadījumā jaunā īpašnieka paraksts var nebūt. Nosūta pa pastu, elektroniski (skat.2. soļa 4 .variants) vai  iesniedz LDC personīgi.

 

5.SOLIS

Ja īpašnieks ir miris, tad jauno īpašnieku konsultēs LKF birojā vai jāgriežas LDC, zvanot tel.28367889

 

6.SOLIS Visas ar reģistrāciju un īpašnieka maiņu saistītās darbības var veikt veterinārais ārsts par attiecīgu samaksu.