tibetas mastifs/do-khyi


SUŅI/DOGS


AFONYA BABUSENGE DROGO

Tituli/Titles: LVJ CH

Dz.dat./Born: 24.12.2017

Tēvs/Sire: Exclusive Connection Babusenge

Māte/Dam: Naslediye Tibeta Bahini

Veselības pārbaudes/Health check:

Šķirnes temperamenta un socializācijas tests: IESKAITĪTS

Audzētājs/Breeder: RU

Īpašnieks/Owner: V.Šnipke