Suņu audzēšanas mērķis ir iegūt funkcionāli veselus suņus ar šķirnei tipisku uzbūvi un mentalitāti, suņus, kas spēj nodzīvot garu un laimīgu mūžu par prieku īpašniekam, sabiedrībai un pašam sunim. Audzēšana jāveic tā, lai veicinātu pēcnācēju veselību un labturību, kā arī kuces labturību.                  Zināšanas, godīgums un sadarbība  ir veselu suņu audzēšanas pamatvērtības.

Ciltsdarba mērķis ir šķirnes izkopšana,  izmantojot šķirnes labākos pārstāvjus - šķirnīgus,  veselus dzīvniekus ar nosvērtu psihi un veselīgu iedzimtību.

1.1.        Ar ciltsdarbu LKF ietvaros nodarbojas šķirņu klubi un reģionālie klubi. To mērķis ir šķirnes izkopšana, ciltsdarbā izmantojot funkcionāli veselus dzīvniekus ar nosvērtu psihi un veselīgu iedzimtību. Klubu funkcijās ietilpst ciltsdarba koordinēšana, konsultācijas un kontrole.

..

 1.1.        Nav pieļaujama komerciāla suņu turēšana un vairošana. Klubiem stingri jāvēršas pret audzētājiem, kas vairo dzīvniekus, izpildot tikai minimālās Ciltsdarba prasības, nerūpējoties par šķirnes izkopšanu un dzīvnieku labturību.

..

1.1.        Par audzētāju var būt LR iedzīvotājs vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Metienam jābūt dzimušam un tā apskatei veiktai Latvijas Republikā.

..

          Klubu pienākums ir nodrošināt audzētājus ar konsultācijām un uzraudzīt ciltsdarba norisi, kā arī apmācīt ciltsdarba speciālistus.

No LKF ciltsdarba nolikuma


Ja esat nolēmis nodarboties ar ciltsdarbu - klubs palīdzēs , izskaidros un atbalstīs, bet arī pašam jābūt gatavam daudz mācīties, interesēties un darboties. Tas  nav tik vienkārši kā reizēm šķiet no malas.