AFIKSA REĢISTRĀCIJA

  •  Afikss tiek reģistrēts FCI, to dara LKF ciltsgrāmatas vadītāja.
  • Tas tiek piešķirts neatkarīgi no metienu skaita. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt saņemot pārošanas atļauju klubā.
  • Klubs,kurā audzētājs ir biedrs, iesniedz rekomendāciju afiksa reģistrācijai.
  • Uz afiksa īpašnieku attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības.
  • Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs.

NO LKF CILTSDARBA NOLIKUMA

1. Jebkurš audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir kaut viena vaislas kuce, ir tiesīgs reģistrēt afiksu. Par vaislas kuci atbilstoši LKF ciltsdarba reglamenta p. 4.3. uzskata kuci, kura uz pārošanas brīdi atbilst LKF Ciltsdarba reglamenta un šķirnes kluba Ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām par eksterjeru, uzvedības, darba spēju un veselības pārbaudēm.

 

2. Audzētāja biedra stāžam kādā no LKF klubiem jābūt ilgākam par 1 gadu.

 

3. Audzētājs aizpilda „Afiksa reģistrācijas pieteikumu”, kurā norāda 3 iespējamos afiksa variantus. Klāt pievieno kuces ciltsrakstu, izstāžu apraksta lapu, veselības pārbaužu, uzvedības vai darba spēju pārbaužu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šķirnes kluba prasībām.

 

4. Kluba pārstāvis (vadītājs vai atbildīgais par ciltsdarbu) uz pieteikuma veidlapas ar savu parakstu apliecina sniegto ziņu pareizību.

 

 5. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei peroniski vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv.

 

6. Afiksa reģistrācijai nav vajadzīga kluba atļauja vai rekomendācija.

 

7. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.

 

8. Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF Ciltsdarba reglamenta un klubu ciltsdarba nolikuma prasības.

 

9. Afikss tiek izmantots visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un to ieraksta ciltsrakstos aiz kucēna vārda. Kucēna vārda sākuma burtu nosaka klubs, lejupejošā alfabētiskā secībā.

 


Download
AFIKSA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA
afiksa_veidlapa_registr.doc
Microsoft Word Document 28.5 KB