BIEDRĪBAS KOPSAPULCE

PALDIES visiem, kas varēja atrast laiku un iespēju atbraukt uz pasākumu un sapulci, paldies tiem, kas  pilnvaroja biedrus, jo paši netika. 

Biedrības augstākā institūcija ir biedru kopsapulce un šogad tai bija svarīgs uzdevums - apstiprināt izmaiņas statūtos.

Šogad ir arī pārvēlēšanu un atskaišu gads - biedri nolēma, ka uzticēs turpināt darbu

valdei tajā pašā sastāvā.

Kluba vadītāja Diana Blumberga kluba vārdā slavēja un sveica biedrus,

kas  ar kaut ko izcēlušies aktīvi darbojoties ar saviem suņiem. 

 

BIEDRĪBAS statūti .                             aktuālā redakcija

Download
BIEDRĪBAS STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA
VENTSPILS+STATŪTI+2020.pdf
Adobe Acrobat Document 178.2 KB