BIEDRĪBAS IKGADĒJĀ kopsapulce, ATSKAIŠU- PĀRVĒLĒŠANU SAPULCE

12.07.2020. plkst 13:00

Ir pienācis laiks aktualizēt biedŗības statūtus, lai tie atbilstu laika garam un tāpēc ir veikti precizējumi statūtu tekstā, kas būs jāapstiprina biedru  kopsapulcei

Download
BIEDRĪBAS STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA
VENTSPILS+STATŪTI+2020.pdf
Adobe Acrobat Document 178.2 KB

 Pirms sapulces reģistrācija, vajadzēs  uzrādīt  personu apliecinošu dokumentu. 

 

Sapulces darba kārtība:

 

1.Valdes atskaite par biedrības darbību iepriekšējā periodā

 

2.Revidenta atskaite

 

3.Grozījumi biedrības statūtos

 

4.Valdes pārvēlēšana

 

5.Revīzijas komisijas ievēlēšana

 

6.Kluba darbības aktuālie  jautājumi 

 

 

 

 

Lai sapulce būtu lemttiesīga,  jāpiedalās vairāk kā pusei biedru.