METIENU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA AUDZĒTĀJIEM


Metiena audzētājs var izvēlēties sev vēlamo metienu reģistrācijas veidu, izpildot LKF noteiktās prasības.

Varianti -

  1. reģistrēt metienu ar izvēlēto PIEVĀRDU (katram metienam citu)
  2. reģistrēt AFIKSU  (pastāvīgu pievārdu)
  3. reģistrēt pamatlīmeņa audzētavu (PREMIUM)
  4. reģistrēt augstākā līmeņa audzētavu (SUPER PREMIUM)

 

1. Audzētājs var nereģistrēt afiksu vai audzētavu, šajā gadījumā audzētājs katram metienam individuāli piešķir metiena pievārdu, kas tiek ierakstīts ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs. Katra nākošā metiena pievārdam ir skaidri jāatšķiras no iepriekšējā. Uz audzētāju attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības.

 

2. Audzētājs var reģistrēt afiksu . To var reģistrēt audzētājs,kura biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 1 gadu. Afikss tiek reģistrēts FCI. Tas tiek piešķirts neatkarīgi no metienu skaita. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt saņemot pārošanas atļauju klubā.Klubs,kurā audzētājs ir biedrs,iesniedz rekomendāciju afiksa reģistrācijai.Afiksa reģistrāciju FCI veic ciltsgrāmatas vadītāja.

Uz afiksa īpašnieku attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs.

 

 

3. Audzētājs var reģistrēt pamatlīmeņa audzētavu.  Audzētājs var iegūt šo līmeni, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:

a) ir beidzis kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējis vismaz 2 metienus;

b) ir nokārtojis kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus.

Uz audzētavas īpašnieku attiecas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Viņam tiek dotas dažas privilēģijas.

 

4. Audzētājs var reģistrēt  augstākā līmeņa audzētavu. To var iegūt audzētājs, kurš :

1. ir beidzis kinoloģiskos kursus;

2. stāžs aktīvā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;

3. ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus, ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē un var to pierādīt dokumentāli;

4. nav pieļāvis savā ciltsdarbā pārkāpumus.

Uz  augstākā līmeņa audzētavas arī īpašnieku attiecas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības, bet viņam tiek dotas vairākas privilēģijas.