2 IZSTĀŽU VEIDI.
2.1. Starptautiskās izstādes.
2.1.1. Starptautiskās izstādes ir visu FCI atzīto šķirņu suņu izstādes, kurās bez Nacionālā Čempiona kandidāta sertifikāta (CAC), Jaunā Čempiona
kandidāta sertifikāta (JCAC) un Veterānu Čempiona kandidāta sertifikātu (VCAC) piešķir arī Starptautiskā Čempiona kandidāta serifikātu (CACIB) un Starptautiskā Čempiona rezerves kandidāta sertifikātu (R.CACIB).
2.1.2. Tiesības rīkot Starptautiskās izstādes ir LKF.
2.1.3. Starptautisko izstāžu skaitu un laiku nosaka LKF un saskaņo ar FCI.
2.1.4. Ekspertīzi veic FCI starptautiskās kategorijas eksperti.
2.2. Nacionālās izstādes.
2.2.1. Nacionālās izstādes ir visu šķirņu suņu izstādes, kurās piešķir Nacionālā Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC), Jaunā Čempiona kandidāta sertifikātu (JCAC) un Veterānu Čempiona kandidāta sertifikātu (VCAC). Organizators var noteikt arī citus titulus, saskaņojot ar LKF izstāžu komisiju.
2.2.2. Tiesības rīkot Nacionālās izstādes ir LKF un reģionālajiem klubiem
..
.2.2.4. Ekspertīzi veic FCI atzīti eksperti.
2.3. Specializētās un Klubu izstādes.
2.3.1. Specializētās izstādes vienai vai vairākām šķirnēm rīko LKF klubi. Reģionālie klubi rīko specializētās izstādes, saskaņojot tās ar
šķirnu klubiem...
2.3.2. Klubu izstādes rīko LKF klubi visām savā klubā reģistrētajām šķirnēm.
2.3.3. Specializēto un Klubu izstāžu skaitu un laiku nosaka klubi un saskaņo ar LKF izstāžu komisiju.
2.3.4. Ekspertīzi veic FCI atzīti eksperti.
...
2.3.6.Specializētajās un klubu izstādēs piešķir Nacionālā Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC), Jaunā Čempiona kandidāta sertifikātu
(JCAC) un Veterānu Čempiona kandidāta sertifikātu (VCAC).
2.3.7. Specializētajās un klubu izstādēs var piešķirt arī citus titulus. Tie jāsaskaņo ar LKF izstāžu komisiju.
2.3.8. Klubiem jānodrošina, lai kluba izstādēs būtu uzaicināts eksperts(i), kas ir tiesīgs vērtēt visas klubā reģistrētās šķirnes.
2.4. Klubu organizētās FCI grupu izstādes.
2.4.1. Klubam vai vairākiem klubiem ir tiesības rīkot vienas vai vairāku FCI grupu izstādi visām attiecīgās grupas šķirnēm, iepriekš saņemot LKF
izstāžu komisijas atļauju.
2.4.2. Klubs ir tiesīgs organizēt kādas FCI grupas izstādi tikai tādā gadījumā,
ja klubā ir reģistrēta vismaz viena no attiecīgās FCI grupas šķirnēm...
2.4.3. Ekspertīzi veic FCI atzīti eksperti.
2.4.4. FCI grupu izstādēs piešķir Nacionālā Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC), Jaunā Čempiona kandidāta sertifikātu (JCAC) un Veterānu
Čempiona kandidāta sertifikātu (VCAC).