LKF Izstāžu reglaments

 

1.VISPĀRĒJĀ DAĻA.

1.1.Šķirnes suņu izstādes ir publiski, ciltsdarbu veicinoši zootehniski pasākumi, kuru mērķis ir šķirnes suņu eksterjera novērtēšana, labāko šķirnes pārstāvju atlase un šķirņu popularizēšana.

1.2.Izstādēs var piedalīties šķirņu suņi, tai skaitā sterilizēti un kastrēti, kuru standartus, ciltsrakstus un reģistra apliecības atzīst Latvijas kinoloģiskā federācija (LKF) un Starptautiskā kinoloģiskā federācija (FCI).

1.3.Izstāžu darbību Latvijā koordinē LKF Izstāžu komisija.

1.4.LKF izstāžu gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

1.5.Par izstādes sagatavošanu un norisi atbild konkrētās izstādes direkcija.

1.6.LKF izstāžu sagatavošanu un norisi nosaka šis LKF šķirnes suņu Izstāžu Reglaments un LKF Nolikums par ekspertiem, bet starptautisko izstāžu - arī FCI Izstāžu Reglaments un Ekspertu nolikums. 1.7.Visos izstādes informatīvajos materiālos skaidri jānorāda, ka tās notiek ar LKF akceptu, bet, ja tā ir starptautiskā izstāde, tad arī ar FCI akceptu.

1.8.Izstādes informatīvajos materiālos jānorāda izstādes rīkotāji, tās vadība, vieta, laiks, dienas kārtība, eksperti, šķirņu un klašu iedalījums, kā arī vērtējumi un tituli.

1.9.Katram LKF šķirņu un reģionālajam klubam jāorganizē vismaz 1 (viena) izstāde gadā.

1.10.LKF pagaidu biedram ir tiesības organizēt 1 (vienu) izstādi gadā.

1.11.Aizliegta kucēnu tirdzniecība starptautisko un nacionālo izstāžu teritorijās.