VDZAB respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks

nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas.

Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat VDZAB, tiks apstrādāta saskaņā ar

Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus un informāciju

VDZAB izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs konkrēto informāciju sniedzāt.

 
Datu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, grozīšanu vai iznīcināšanu

mēs īstenojam atbilstošus drošības pasākumus.

Informācijai par personas datiem var piekļūt tikai VDZAB pilnvaroti biedri, kam šī informācija ir nepieciešama, lai to apstrādātu konkrētiem nolūkiem, kam dati paredzēti. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.

VDZAB neuzņemas atbildību, ja radušies jebkāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājaslapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt portāla administratoram uz e-pasta adresi: info@ventspilsdog.com