Klašu iedalījums, novērtējumi, tituli

Suņa atbilstību izstādes klasei nosaka tā vecums. Suņa vecums tiek fiksēts suņa izstādīšanas dienā.

Klašu iedalījums:
Mazuļu klase - 4 - 6 mēn.
Kucēnu klase - 6 - 9 mēn.
Junioru klase - 9 - 18 mēn.
Starpklase - 15 - 24 mēn.
Atklātā klase - no 15 mēn.
Darba klase - no 15 mēn. (ar darba diplomu)
Čempionu klase - no 15 mēn. (ar LKF oficiāli atzītiem CH tituliem)
Veterānu klase - no 8 gadiem

Novērtējumi:
Mazuļiem un kucēniem novērtējumi netiek piešķirti. Viņi tiek salikti pa vietām klasē.
Novērtējumi, kādus piešķir junioru. atklātajā, darba, čempionu un veterānu klasēs:
1 (teicami) - sarkana krāsa
2 (ļoti labi) - zila krāsa
3 (labi) - dzeltena krāsa
0 (diskvalifikācija) - pelēka krāsa
NN (bez novērtējuma) - brūna krāsa

PP (PromotionPrize) - VEICINĀŠANAS BALVA - violeta rozete tikai mazuļu, kucēnu un veterānu klasēs
Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt:
- kucēnu klasē vienam vai vairākiem īpaši perspektīviem suņiem, PP dod tiesības sacensties par Labākā Kucēna titulu;
- junioru klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Jaunā čempiona Kandidāta sertifikātu (JCAC);
- veterānu klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Latvijas veterānu Kandidāta sertifikātu (VCAC);

CQ (CertificateofQuality) - KVALITĀTES SERTIFIKĀTS.
Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt:
- starpklasē, atklātajā, darba un čempionu klasē vienam vai vairākiem suņiem, kuri ir čempiona kandidāta sertifikāta cienīgi. Kvalitātes sertifikāts dod tiesības piedalīties salīdzinošajā ringā, Iai sacenstos par Latvijas Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC).

Apbalvojumi un sertifikāti:
JCAC - LATVIJAS JAUNĀ ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS - sertifikāts un zaļi dzeltena rozete.
To piešķir junioru klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP.
To nepiešķir suņiem, kuri ir LVJCH, vai jau saņēmuši 3 JCAC sertifikātus.

CAC - (Certificate au Champion) - LATVIJAS ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS - sertifikāts un tumši sarkana/balta rozete.
To piešķir salīdzinošajā ringā vienam sunim un vienai kucei, kuri saņēmuši CQ.
To nepiešķir:
- junioriem un veterāniem;
- Latvijas izstāžu Čempioniem;
- suņiem, kuri ir saņēmuši 2 CAC sertifikātus, bet no pirmā CAC saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas;
- suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni. bet no pirmā JCAC sertifikāta saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas;
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt CAC sertifikātu, tad CAC tiek piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis CQ.

VCAC - LATVIJAS VETERĀNU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS - sertifikāts un violeti dzeltena rozete.
To piešķir - veterānu klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP.
To nepiešķir - suņiem, kuri ir Latvijas Veterānu Čempioni, vai jau saņēmuši 3 VCAC sertifikātus.
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt VCAC sertifikātu, tad VCAC tiek piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis PP.

BOB (Best of Breed) - LABĀKAIS ŠĶIRNES PĀRSTĀVIS
un
BOO (Best of Opposite) - LABĀKAIS PRETĒJĀ DZIMUMA PĀRSTĀVIS - sertifikāts, rozete un/vai balva. 
Ja izstādē tiek piešķirts Uzvarētāja (WINNER) tituls, tad junioru, pieaugušo un veterānu klašu uzvarētāji ringā saņem papildus sertifikātu un balvu.