Izstādes dalībnieka ētikas kodekss

1. Uz izstādi jāierodas ar aprēķinu, lai pirms ringa paspētu iziet veterināro dokumentu pārbaudi, lai suns nedaudz adaptētos.

2. Ringā jāierodas savlaicīgi, ielūgumā norādītajā laikā.

3. Netrokšņot pie izstādes ieejas un lieki neapgrūtināt ar savu darbību citu dalībnieku iekļūšanu izstādes teritorijā.

4. Ievērot visus izstādes organizētāju norādījumus, kas ierakstīti apstiprinājumā, kā arī šo kodeksu.

5. Saskarsmē ar citiem izstādes dalībniekiem, organizatoriem, apmeklētājiem vienmēr ievērot cieņas pilnu, neaizvainojošu un iecietīgu attieksmi. 

Apģērbam ir jābūt tīram, estētiskam un piemērotam suņu eksponēšanai ringā.

6. Nedrīkst ringa tiešā tuvumā un ringā:

• Lietot alkoholu, smēķēt, ēst;

• būt alkohola reibumā izstādot suni;

• Atstāt suni bez uzraudzības, rejošu, rūcošu;

• Ar savu rīcību traucēt citiem ringa dalībniekiem izstādīt suņus;

• Skaļi sarunājoties, izteikt piezīmes par citu dalībnieku izskatu, gaitu uzvedību;

• kritizēt citu suņu eksterjeru, izcelsmi, sagatavotību izstādei;

• Traucēt ringa darbiniekus ar sarunām;

• Novērst citu īpašnieku suņu uzmanību ar barību, mantu, asām kustībām, žestiem un skaņām;

• Kritizēt ekspertu, viņa viedokli, izsakot nekorektas piezīmes.

7. Izstādes laikā pie ringa nedrīkst:

• Nepakļauties ringa darbinieku norādījumiem;

• Apspriest doto norādījumu lietderību;

• Apspriest tiesneša un ringa darbinieku izskatu;

• Apspriest tiesāšanas manieri;

• Sarunāties ar tienesi ringā; atļauts atbildēt tikai uz tiesneša jautājumu par vecumu;

8. Pēc saņemtā novērtējuma nav atļauts:

• Klaji izrādīt nepatiku par iegūto vērtējumu;

• Saplēst vai saburzīt apraksta lapu;

• Rādīt nepieklājīgus žestus;

• Izteikt aizvainojošus, cieņu aizskarošus vārdus tiesnesim, ringa darbiniekiem, pārējiem izstāžu dalībniekiem.

9. Izstāžu teritorijai pēc tavas aiziešanas jāpaliek tikpat sakoptai kā pirms tavas atnākšanas.

10. Izstādē atnākot, esot, aizejot, pēc tavas uzvedības spriež par tavu valsti, tavu klubu, tev piederošu suni un tevi.

 

Ētikas kodeksa neievērošanas gadījumā stājas spēkā izstāžu reglamenta punkts 15.2, 15.3, 15.4.

Pieņemts LKF Padomes sēdē 2006. gada 23.septembrī